Sindhi Curry Basenwali,  Aloo Tuk, Steamed Rice,  Ghee Rotis (4),  Sweet Boondi -  - Homely - By Rashmi Ahuja - 1
Sindhi Curry Basenwali,  Aloo Tuk, Steamed Rice,  Ghee Rotis (4),  Sweet Boondi -  - Homely - By Rashmi Ahuja - 2

Sindhi Curry Basenwali, Aloo Tuk, Steamed Rice, Ghee Rotis (4), Sweet Boondi

By Rashmi Ahuja

Regular price ₹ 130.00 Sale