Rajma Masala, Gobi Aloo Mattar, Steamed Rice, Ghee Rotis, Boondi Raita -  - Homely - By Rashmi Ahuja

Rajma Masala, Aloo Mattar, Steamed Rice, Ghee Rotis, Chocolate Muffin

By Rashmi Ahuja

Regular price ₹ 145.00 Sale

Hello,

Today enjoy Rajma Masala, Gobi Aloo  Mattar, Steamed Rice, Ghee Rotis . 

Hope you enjoy the dish.