Egg Simla Mirch Masala, Masoor Dal Tadka, Rice, Ghee Fulka

By Kirti Manjardekar

Regular price ₹ 130.00 Sale

Egg Simlamirch Masala. Masoor Dal Tadka. Rice. Ghee Fulka