Ambat Varan (Maharadhtrian dal), Rice, Kanda Bhaji(Pakode), Green chatni -  - Homely - By Vrinda Deshmukh

Ambat Varan (Maharadhtrian dal), Rice, Kanda Bhaji(Pakode), Green chatni

By Vrinda Deshmukh

Regular price ₹ 100.00 Sale

Hi,

Enjoy this delicious meal of Ambat Varan (Maharadhtrian dal), Rice, Kanda Bhaji(Pakode), Green chatni.

Happy Eating.